Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning og Udviklingsarbejde (DNMpFU) er et institutionsnetværk bestående af danske institutioner, som har til opgave at bedrive eller som faktisk bedriver musikpædagogisk forskning og/eller forskningsbaseret udviklingsarbejde som en del af deres virksomhed.